Przeszczep Flory Jelitowej | Bank Dawców

Bank Dawców

Program Przeszczepienia Mikrobioty (Flory) Jelitowej  został zapoczątkowany w Polsce w 2012 r. przez zespół koordynowany przez dr Pawła Grzesiowskiego oraz dr Adama Hermanna. Pod koniec 2014 r. powstał Ośrodek Badań i Przeszczepiania Mikrobioty Jelitowej w Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie. Do 31 grudnia 2015 r. ponad 150 pacjentów zostało poddanych leczeniu tą metodą w trzech placówkach  szpitalnych oraz w naszym Ośrodku ambulatoryjnie – skuteczność leczenia wynosi około 90%.

W wiekszości przypadków materiał został uzyskany od dawców niespokrewnionych z chorymi. Daje to szansę szybszego zabiegu, jak również zmniejsza koszty i eliminuje konieczność poszukiwania dawcy z otoczenia osoby chorej. 

W związku z rosnącym zainteresowaniem tą metodą leczenia, jak również prowadzonymi badaniami naukowymi zapraszamy osoby spełniające kryteria dawcy do udziału w programie. Wszelkie badania jak również kwestie organizacyjne są w gestii naszej placówki.

Mamy nadzieję, że po upowszechnieniem tej metody leczenia, wzrośnie liczba mieszkańców Polski, którzy będą mieli szansę na wyleczenie. 

Dzięki Państwa współpracy powstaje Polski Bank Mikrobioty Jelitowej osób zdrowych z różnych regionów Polski.

Zainteresowane osoby prosimy o osobisty kontakt na adres mailowy biuro@fipz.edu.pl