Przeszczep Flory Jelitowej | O dawcach

O dawcach

Kto może być dawcą? 

Dawcą mikrobioty (bakterii) jelitowej musi być osoba zdrowa, najlepiej w wieku 10-40  lat. Dawcy młodsi albo starsi mogą być dopuszczeni przez lekarza w indywidualnych przypadkach. 

Dawca może być spokrewniony z biorcą albo może być osobą całkowicie obcą dla biorcy. Nie wykazano różnic w skuteczności przeszczepu mikrobioty jelitowej od dawców spokrewnionych i obcych.

Przygotowanie dawcy:

1. Uzyskanie świadomej pisemnej zgody na wykonanie badań kontrolnych oraz pobranie próbki stolca. Ujawnienie danych dawcy może nastąpić jedynie po wyrażeniu przez niego świadomej pisemnej zgody oraz akceptacji lekarza koordynującego.

2. Pobranie badań kontrolnych:
Oznaczenie we krwi markerów wykluczających aktywne zakażenie bakteryjne, wirusowe, grzybicze, pasożytnicze. W szczególności wykluczane są wzw A, wzw B, wzw C, HIV, CMV, EBV, kiła, pasożyty jelitowe, Clostridium difficile oraz flora enteropatogenna.

Dawcy niespokrewnieni stale współpracujący z bankiem flory jelitowej badani są co 6 miesięcy na koszt ośrodka wykonującego zabiegi przeszczepienia mikrobioty jelitowej.

3. Inne wymagania:
Trzy miesiące przed pobraniem mikrbioty jelitowej dawca nie może być leczony antybiotykami, powinien być w ogólnym dobrym stan zdrowia, BMI w granicach normy (otyłość stanowi przeciwwskazanie), dieta zwykła.

Zachęcamy zdrowe osoby z obszaru całej Polski do udziału w programie tworzenia Polskiego Banku Dawców Mikrobioty Jelitowej. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o bezpośredni kontakt z Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji.