Przeszczep Flory Jelitowej | Nasz team

Nasz team

logo2Koordynatorzy Programu
Grzesiowski

Dr med. Paweł Grzesiowski

Inicjator wprowadzenia w 2012 r. metody przeszczepienia mikrobioty jelitowej w Polsce. Wraz z dr Adamem Hermannem oraz zespołem współpracowników opracował metodykę przeszczepu i wykonał pierwsze zabiegi w Polsce. Założyciel w 2015 r. Ośrodka Badań i Przeszczepiania Mikrobioty Jelitowej w Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie, w którym po raz pierwszy w Polsce rozpoczęto wykonywanie tych zabiegów w warunkach ambulatoryjnych. 

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista II stopnia z pediatrii z tytułem doktora nauk medycznych. Praktykę kliniczną zdobywał jako asystent a potem adiunkt w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, a następnie jako kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie. Założyciel i prezes zarządu Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, obecnie kieruje NZOZ przy Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, w skład którego wchodzi m.in. Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie. Wykładowca akademicki, m.in. na Wydziale Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, w Studium Podyplomowym Prawa Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Konsultant medyczny w zakresie epidemiologii szpitalnej, diagnostyki, terapii i kontroli zakażeń, immunologii i szczepień ochronnych. Od 2003 r. pełni funkcję Przewodniczącego Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych i uczestniczył w wielu grupach eksperckich opracowujących wytyczne postępowania medycznego. 

Autor i współautor 230 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych z zakresu immunologii, szczepień ochronnych, profilaktyki, terapii i kontroli zakażeń oraz zakażeń szpitalnych. Popularyzator wiedzy medycznej, współpracuje z mediami, w 2013 r. otrzymał nagrodę „Wielkiego Edukatora” przyznawaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia.

Lek. Adam Hermann

Inicjator wprowadzenia w 2012 r. metody przeszczepienia mikrobioty jelitowej w Polsce. Wraz z dr Pawłem Grzesiowskim oraz zespołem współpracowników opracował metodykę przeszczepu i wykonał pierwsze zabiegi w Polsce w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie.

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, Wydział Lekarski, doświadczenie zawodowe zdobywał w Szpitalu Secjalistycznym w Elblągu w latach 1997-2003, a następnie w Szpitalu Specjalistycznym im.F.Ceynowy w Wejherowie, gdzie pracuje do chwili obecnej jako Konsultant ds. antybiotykoterapii, Zastępca Ordynatora Oddziału Pediatrii, Audytor wewnętrzny – ISO oraz Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Wykładowca, autor publikacji, trener w zakresie przygotowania szpitali do akredytacji wg standardów Centrum Monitorowania Jakości, konsultant medyczny dla jednostek ochrony zdrowia w zakresie antybiotykoterapii, aktywny członek Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa.

mgr Bożena Rychwalska

Dyplomowana pielęgniarka anestezjologiczna, dietetyczka, współinicjatorka wprowadzenia w 2012 r. metody przeszczepienia mikrobioty jelitowej w Polsce. Wraz z dr Pawłem Grzesiowskim wykonała pierwsze zabiegi w Polsce, obecnie koordynatorka zabiegowa w Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie.

ZESPÓŁ INICJUJĄCY PRZESZCZEPY MIKROBIOTY JELITOWEJ W POLSCE:
SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WEJHEROWIE – dyrekcja, zespół dr J. Dubaniewicza, laboratorium analityczne, laboratorium mikrobiologiczne
POWIATOWY SZPITAL W WOŁOMINIE – dyrekcja i zespół dr Wierzbickiego, laboratorium mikrobiologiczne – mgr Zofia Żak-Puławska
POWIATOWY SZPITAL W MAKOWIE MAZ. – dyrekcja i zespół dr Kasprzyka, laboratorium mikrobiologiczne – mgr Danuta Pawlik
KLINICZNY SZPITAL DZIECIĘCY WARSZAWA – zespół prof. A. Radzikowskiego i prof. P. Albrechta, BADANIE KLINICZNE U DZIECI Z CHOROBĄ CROHNA – dr. A. Banaszkiewicz, dr K. Karolewska-Bochenek
KLINICZNY SZPITAL WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO,  Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
– zespół prof. W. Jędrzejczaka, doc. G. Basak, dr J. Biliński
CENTRUM MEDYCYNY ZAPOBIEGAWCZEJ I REHABLITACJI – dr P. Grzesiowski, mgr B. Rychwalska) – zabiegi ambulatoryjne